SA BABASA NITO:

Ang blogsite na “Umalohokan” ay isang  daan upang maipahayag ang ilang kuro-kuro at pananaw hinggil sa mga teorya at prinsipyong may kaugnayan sa pagsibol at pag-unlad ng Edukasyon. Lalamanin nito ang ilang kasagutan ng may-akda alinsunod sa pananaw ng pinag-aaralang ideolohiya sa silid-aralan batay sa kanyang mga kaalaman, karanasan, at pinapahalagahan.

Ito ay bahagi ng mga kakailanganin ng kursong “Foundations of Education” sa Ateneo de Manila University, ikalawang semestre, taong pampanuruan 2011-2012 sa pangangasiwa ni Gng. Ma. Rita J. Atienza, dalub-guro.

Ang mga tugon ay likha ni G. Aaron A. Tolentino, mag-aaral sa kursong M.A. Educational Administration.

(Patungkol sa Pamagat: Ang salitang “Umalohokan” ay tumutukoy sa mga tagapagbalita noong sinaunang panahon ng pamahalaang Barangay. Sila ang may ganap na tungkulin na lumibot sa lipunan at magpabatid ng mga napapanahong batas at patakarang nais ipatupad ng Datu.

Sa kabilang dako, ang tagline na: –Kaisipan . Kalooban . Kasanayan– ay nagpapakahulugan naman sa buong paglalarawan [holistic] ng may akda sa kanyang mga tugon. Ang bawat ideya na mababanaag sa pamamaraang ito ay may kaugnayan sa nilalaman ng kanyang puso at sinasang-ayunan ng kanyang mga karanasan.)

Advertisements

Ang Ubod Contest Issue 2012

Rank 1 (Over-all)

Highest Pointer in Teodoro Valencia Search for 10 Outstanding School Publications 2013

Rank 5 (Over-all)

Highest Pointer in Regional Secondary Schools Press Conference (RSSPC 2012)

Gawad Evelyn Pacheco Award

Pinakamahusay na Publikasyon sa ikalawang pagkakataon, Liyab 2011, Liyab 2012

(together with The Nucleus)

ANG UBOD: Ikaapat na Puwesto, NCR’s Outstanding Filipino Publications (Valencia)

PAHINA NG BALITA

Unang Puwesto, Pinakamahusay sa Pahina ng Balita (BayLayn)

Ikasampung Puwesto, Pinakamahusay sa Pahina ng Balita (Valencia)

InDesign-Final lay-out InDesign-Final lay-out2 InDesign-Final lay-out3

PAHINA NG EDITORYAL

Unang Puwesto, Pinakamahusay sa Pahina ng Editoryal (NSPC 2013)

Ikalimang Puwesto, Pinakamahusay sa Pahina ng Editoryal (RSSPC)

Ikasiyam na Puwesto, Pinakamahusay sa Pahina ng Editoryal (Valencia)

InDesign-Final lay-out4 InDesign-Final lay-out5

PAHINA NG LATHALAIN

Ikalimang Puwesto, Pinakamahusay sa Pahina ng Lathalain (Valencia)

InDesign-Final lay-out6InDesign-Final lay-out7

InDesign-Final lay-out8InDesign-Final lay-out9InDesign-Final lay-out10

PAHINA NG AGHAM

InDesign-Final lay-out11InDesign-Final lay-out12 InDesign-Final lay-out13

PAHINA NG ISPORTS

Unang Puwesto, Pinakamahusay sa Pahina ng Balitang Isports (BayLayn)

Ikalawang Puwesto, Pinakamahusay sa Pahina ng Balitang Isports (Valencia)

InDesign-Final lay-out14 InDesign-Final lay-out15 InDesign-Final lay-out16

Ang Ubod (Regular Issue 2012)

My First Publication Issue as an Adviser

Ang Ubod (July 2012 issue)Ang Ubod (July 2012 issue)2

Ang Ubod (July 2012 issue)3Ang Ubod (July 2012 issue)4

Patnugutan ng ‘Ang Ubod’ (2012-2013) “GINTONG ANI”

Ang Ubod Staffers (2012-2013)

Inalyn M. Lapating
Ikalawang Puwesto, Tagisan ng Talino sa Pamamahayag (NSPC)

Rizza Mae V. Salvania
Unang Puwesto, Pagsulat ng Balita (Liyab)
Ikatlong Puwesto, Pagsulat ng Balita (Baylayn)
Ikaanim na Puwesto (RSSPC)

Pathrick Kyle B. Fernandez
Ikatlong Puwesto, Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita (Liyab)
Unang Puwesto, Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita (Mini-Press)
Unang Puwesto, Pagsulat ng Balita (3rd year Citywide)
Unang Puwesto, Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita (3rd year Citywide)

Oella Mari M. Cabangon
Ikalawang Puwesto, Pagsulat ng Lathalain (Liyab)
Unang Puwesto, Pagsulat ng Lathalain (3rd year Citywide)
Ikasampung Puwesto, Pagsulat ng Lathalain (Mini-Press)

Arthur Gerald B. Quirante
Ikalawang Puwesto, Pagsulat ng Balitang Isports (BayLayn)
Ikalimang Puwesto, Pagsulat ng Balitang Isports (3rd year Citywide)

Karl Louis Y. Eugenio
Ikalimang Puwesto, Pagsulat ng Editoryal (Liyab)
Ikapitong Puwesto, Pagsulat ng Editoryal (Mini-Press)

Alana Maris A. Montemayor
Ikaapat na Puwesto, Pagsulat ng Editoryal (3rd year Citywide)
Ikasiyam na Puwesto, Pagsulat ng Editoryal (2nd year Citywide)

Trisha Joy C. Almonte
Unang Puwesto, Pagsulat ng Balita (Grade 7 Citywide)

Joshua D. De Vera
Ikalawang Puwesto, Pagsulat ng Editoryal (Grade 7 Citywide)

Harvey John M. De Chavez
Ikaapat na Puwesto, Pagsulat ng Balitang Isports (2nd year Citywide)

Patricia Anne L. Guerero
Ikapitong Puwesto, Pagkuha ng Larawan (3rd year Citywide)

DSCI0628

Rank 1 – 3rd year and Grade 7 Citywide Contests

Tugon sa Takdang Aralin Blg.1 (Pebrero 13, 2012):

Ano ang impluwensya ng Ideyalismo sa kasalukuyang kalagayan ng Edukasyon ng Pilipinas?

Ang tugon na ito ay aking kasalukuyang isinusulat sa kasagsagan ng milyong pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grand Stand na naging dahilan ng pagkakaroon ko ng panahon upang magsulat (dahil hindi ako makauwi sa pagkakastranded). Sa halip na ako ay mainis (dahil sa haba ng aking nilakad at napurnadang mga lakad) ay bigla akong napaisip, saan nga ba nanggagaling ang mga taong ito na kinailangan pang lumuwas mula sa iba’t ibang panig ng kalakhang Maynila at karatig lalawigan upang makibahagi sa pagtitipong ito? Bakit nila kinakailangang gawin ang sakripisyong ito? Ito na marahil ay sumasalamin sa pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng kasagutan sa kanilang mga suliranin sa buhay. Na kung saan kaya sila kukuha ng ipanggagastos sa kinabukasan, ipambabaon sa mga anak na kinakailangang pumasok sa paaralan upang maambunan ng mga butil kaalaman, na sa paghahanap-buhay ay kulang pa ang sahod upang tustusan ang mga pangunahing pangangailangan ng mag-anak sa damit, pagkain, at tahanan.

Sa aking pagbubulay-bulay ay ay aking naisip na ang mga tao sa ngayon ay naghahangad ng mga bagay na makapag-aangat sa pagkagapos sa kahirapan. Humahanap sila ng pamamarisan, mga taong may masaganang buhay, makoloreteng pamumuhay, at may lantay na kasiyahan. Ito sa tingin ko ang pangunahing impluwensya ng Ideyalismo sa kasalukuyang kalagayan ng edukasyon ng Pilipinas. Ako ay naniniwala na ang paaralan ay salamin ng lipunan na nakakubli sa mga aralin at teknikal na mga talasalitaan sa mga kasanayang pampagkatutong nais bigyang-tuon sa silid-aralan. Kaya minsan, nagiging panatiko at umiidolo ang mga tao ng mga bayani, noon man o sa kasalukuyan, upang iangkop ang kanilang sariling personalidad sa katangian ng idolo nila.

Halimbawa, si Efren Peñaflorida ng Dynamic Teen Company ay maituturing ng bayani sa makabagong panahon dahil sa kanyang pagsisigasig na maturuan ang mga batang hindi masyadong nabibiyayaan ng kaginhawaan sa buhay sa tulong ng kanyang klasrum kariton. Kung ihahalaw naman sa buhay ng ating pambansang Bayani, Jose P. Rizal, karamihan, kung hindi lahat, ng mga magulang ay nagnanais na maging manggagamot at matalinong nilalang ang kanilang mga supling sa paniniwalang ang edukasyon ang tanging daan na makapag-aahon sa kanila mula sa kahirapan.

Habang naglalakad-lakad pa ako ay naisip ko ang dati kong intern, na nagwika na: “alam niyo po Sir, Supervisor na po ako sa isang BPO company, dahil po yun sa pag-iinspire niyo po sa akin na magpahalaga sa aking ginagawa, kahit mag-xerox lamang o mag-puncher sa opisina ay dapat maging pinakamahusay ang aking magiging produkto (lahat ng pahina ay pantay-pantay)”, bigla akong napangiti, wari’y matanda na inaalala ang nakalipas. Ito nga marahil ay isa pa sa implikasyon ng teoryang ito, na ang guro ay isang modelo ng kagandahang asal, pag-uugali, at mga katangian. Kinikilala sa lipunan bilang kanilang pamamarisan. Kaya nga ba bigla kong naiisip na hindi ako maaaring lumabas ng bahay na hindi disente ang pananamit at magalang ang pananalita dahil sa marami ang mga taong tumitingin sa akin bilang isang mabuting halimbawa.

Ako ngayon ay nakaupo, sa isang restaurant habang iniisip ko ang huling punto na lalagom sa aking tugon na ito. Narinig ko ang aking katabi sa lamesa na nagturan ng: “Ubusin mo na iyang pagkain mo, maraming bata ang nagugutom.” Bigla ko tuloy naisip, mabubusog kaya ang mga batang kanyang tinutukoy kung uubusin ko ito? Siyempre, alam ko naman ang tinutukoy niya patungkol sa pagtitipid at pagpapahalaga sa pagkain. Ang pagiging mahirap pagkapanganak sa isang tao ay katanggap-tanggap pa ngunit ang mamatay ng mahirap pa rin ay maituturing ng kasalanan na talaga ng taong ito na hindi lamang nagsikap upang maiangat ang antas ng kanyang pamumuhay. Ito ang ikatlong impluwensya ng Ideyalismo, ang equity o pagkakapantay-pantay sa oportunidad. Na dapat magsumikap at hindi lamang umasa, maghanap-buhay upang kumita, mag-aral upang umangat, at mamuhunan upang may kitain balang araw.

Marahil magtataka ang sinumang makababasa nito na ang inyong lingkod ay napili ang ganitong pamamaraan sa pagtalakay ng impluwensya ng Ideyalismo. Ito na nga siguro ang aking sariling paglalarawan kung paano ako makapamumuhay sa katotohanan, na isaisip na ang karunugang may matamang pagkakaalam ng tama sa mali ay nakatanim sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan.