Lingguhang Repleksyon

MGA TUGON SA TANONG NA: “Paano natin masasabing ang isang mag-aaral ay karapat-dapat pumasa o bumagsak sa isang asignatura?”

Advertisements
 1. Sa pananaw ng Ideyalismo:

  Ang pagtuturo ay nagsisimula sa pagbubuo ng mga layunin at pagkatapos ay isasagawa na ito sa pamamagitan ng iba’t ibang gawaing lilinang sa mga kasanayang pampagkatuto. Kadalasan ay nakakaligtaan na ang ikatlong aspeto upang makumpleto ang kayarian ng pagkatuto. Iyan ay ang pagtataya kung may natutunan ang isang bata pagkatapos ng pag-aaral. O sa madaling sabi, kung tugma ba ang mga ginawa sa klase sa layuning itinakda.

  Sa pananaw na ito, aking napagtanto na mas binibigyang diin ang pagkatuto sa pamamagitan ng malalimang pag-iisip, sa paraan ng pagtatanong at pagpapalawak ng kaalaman. Kung ang isang mag-aaral ay makatutugon ng tumpak sa mga katanungan sa klase, karapat-dapat siyang pumasa. At kung malimit niyang hindi masasagot ang mga tanong, at babagsak sa mga pagsusulit, maaaring ulitin niya ang kursong ito.

  Sa pagmamarka, maaaring ang sumusunod na pamantayan ang gamitin:

  50% – Graded Recitation
  35% – Summative Tests (Periodic and Unit Tests)
  15% – Formative Tests (Quizzes)

  Bilang isang guro, papasa lamang ang isang mag-aaral kung madalas siyang makakasagot sa mga tanong ng guro patungkol sa mga aralin at kung makakapasa siya sa mga pagsusulit (lingguhan o kada-buwan) na inihanda ng guro.

 2. Sa pananaw ng Realismo:

  Kaiba sa Ideyalismo, ang Realismo ay naniniwalang ang isang bagay ay nangyayari o nakikitang hiwalay sa pag-iisip. Mas binibigyang diin dito ang pagkakaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng interaksyon ng kaisipan at ng mga pangyayari sa mundo. Kung kaya, ang pagkakaroon ng mga pagtuklas at pageeksperimento ang tutulong upang tugunan ang layunin ng pagkatuto alinsunod sa pilosopiyang ito. Na ang pagkakaalam ng mga kaisipan ay mangyayari lamang kung mayroong mga prosesong pagdadaan upang tumuklas ng kaalaman.

  Sa pagmamarka, maaaring ang sumusunod na pamantayan ang gamitin:

  30% – Laboratory works (Experiments)
  20% – Investigatory Projects
  20% –Recitation
  20% – Summative Tests (Periodic and Unit Tests)
  10% – Formative Tests (Quizzes)

  Mayroon pa ring bahagdan na bibigyang-pansin ang mga pagsusulit at pagsagot sa mga tanong ng guro ngunit higit na papasa ang bata kung maipapakita niya ang kanyang kaalaman sa paggawa ng mga eksperimento at pagpapatunay ng mga kaalaman sa pamamagitan ng pagsusuri at aktwal na pagsasagawa nito.

 3. Sa pananaw ng Pragmatismo:

  Pagiging praktikal ngang maituturing ang pananaw na ito. Ang batayan ng pagkatuto ay masasalamin sa paniniwalang ang realidad ay nagbabago. Maaaring ang mga kaalamang napatunayan na noon pa man at nasabing totoo at epektibo ay maaaring hindi na angkop sa kasalukuyan. Mas dapat bigayang pansin ang pagtuturo ng matuto kung paano matuto. Ang mga datos at mga impormasyon ay hindi dapat kabisaduhin, bagkus, dapat itong maging daan upang matutunan ng mga mag-aaral ang mga konseptong maaari nilang gamitin sa tunay na buhay. Dapat silang turuan kung paano mamumuhay ng epektibo sa pakikisalamuha sa labas ng mga silid-aralan.

  Sa pagmamarka, maaaring ang sumusunod na pamantayan ang gamitin:

  35% – Practical Tests (Performance-based)
  20% – Investigatory Projects / Research Work
  15% – Hands-on Activities
  15% – Laboratory works (Experiments)
  15% –Recitation

  Ang mag-aaral ay hindi kinakailangang sumagot ng mga nakasulat na pagsusulit, kinakailangan niyang magkaroon ng mga praktikal na pagsusulit na susukat kung talagang nagkaroon siya ng inaasahang kasanayan. Halimbawa, kung pagluluto ng leche flan, hindi mahalaga na kabisado niya ang mga hakbang sa pagluluto at maisulat ito ng sunud-sunod bagkus, dapat siyang makapagluto nito at pumasa sa pamantayan ng mainam ng leche flan ang kanyang nagawa. Dagdag pa rito, mas maraming gawain ang kapapalooban ng interaksyon ng mga mag-aaral.

 4. Sa pananaw ng Eksistensyalismo:

  Maala-humanistiko ang tuon ng pananaw na ito. Kaiba halos sa lahat ng pananaw, mas binibigyang-diin nito ang katangian ng isang indibidwal na mayroong katangi-tanging pag-iisip, katalinuhan, kakayahan, at kagalingang maaaring iba o hindi karaniwan sa nakasanayan na. Saklaw ng pananaw na ito ang paniniwala sa maramihang katalinuhang taglay ng isang tao. Sa pagsasagawa ng mga gawain, dapat isaalang-alang na iba-iba ang dapat gawin at hindi gaanong pare-pareho sa lahat ang ibinibgay ng guro. Mayroong iba-ibang plano para sa mga mag-aaaral depende sa kanilang interes at nais gawin.

  Sa pagmamarka, maaaring ang sumusunod na pamantayan ang gamitin:

  60% – Port folio
  25% – Individual Learning Activities
  15% – Reflection Papers

  Hindi maaaring ihambing ang mga gawain ng mga mag-aaral sa klase. Dapat lamang na markahan ang mga mag-aaral ng isa-isa depende sa kanyang interes at personalidad. Halimbawa, ang aralin ay tungkol sa himagsikan laban sa mga Kastila, ang pagmamarka sa mga bata sa kaalaman nila sa paksang ito ay maaaring iba-iba. Mayroon marahil na guguhit ng kartun, o simbolo, mayroon namang lilikha ng awitin o tula, at mayroon namang susulat ng sanaysay. Dapat mayroong sariling rubric ang bawat output ng mga mag-aaral.

 5. Sa pananaw ng Perinyalismo:

  Sa mas tiyak na pagdulog, ang pilosopiyang ito ay tutukoy sa aspeto ng edukasyon na kung saan ang kaalaman na pinagtibay na ng panahon ay maaaring iangkop pa rin sa kasalukuyan at ito ay nakikitang mahalaga pa ring pag-aralan. Ang pagbabasa at pag-unawa ng mga Dakilang Akda ay maaaring gumabay sa pag-aaral sa kasalukuyan. Dagdag pa rito, ang tuon ay ang pagkatuto ng mga kaisipang nakapaloob dito, at sa kung ano ang kontekstong ipinaparating.

  Isa ring aspetong binibigyang-pansin ay ang pag-aaral ng mga sining panliberal upang hasain ang mga mag-aaral sa kabilang aspeto ng katalinuhan. Ang pagkaalam ng mga sining ay repleksyon at manipestasyon ng pagpapahalaga sa mga likha ng tao.

  Sa pagmamarka, maaaring ang sumusunod na pamantayan ang gamitin:

  30% – Reading Sessions / Activities
  20% – Project
  20% –Recitation
  20% – Summative Tests (Periodic and Unit Tests)
  10% – Formative Tests (Quizzes)

  Higit na binibigyan ng mataas na bahagdan ang pagkaunawa sa binasang akda. Ang mga gawaing may kaugnayan sa mas epektibong pagbasa ang dapat malinang sa mga mag-aaral. Sa kabilang banda, susukatin ng proyekto ang pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa mga likhang sining sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili nilang ekspresyon patungkol dito.

 6. Sa pananaw ng Teoryang Kritikal:

  Pinakabago sa lahat ng mga pilosopiyang pang-edukasyon, ito ay nakatuon sa pagkakaroon ng pantay na pagtingin sa mga pangkat ng taong hindi gaanong nabibigyan ng atensyon at pagkalinga. Ang pagkakaroon ng pantay na pagkakataon ng isang indibidwal at pagkakahalaw nito sa tunay na kaganapan sa lipunan ang sentro ng kaisipang ito. Ang tunay na edukasyon ay hindi dapat mapaniil, bagkus ay mapagpalaya para sa mga tao. Kalayaan sa pananaw, sa pagsasagawa, at pakikitungo sa kanilang kapwa na may ibang wika, pananampalataya, kultura, at prinsipyo sa buhay.

  Sa pagmamarka, maaaring ang sumusunod na pamantayan ang gamitin:

  30% – Immersion / Outreach Program
  25% – Case / Situation Analysis
  25% – Group Activities
  20% – Written Tests

  Ang pagpasa ng mag-aaral ay nakabatay sa pagkakaunawa niya ng kahalagahan ng lahat ng tao, kasama ang mga hindi pinalad sa buhay at mga mahihirap, sa pagkakabuo ng isang maunlad na bansa. Ang pagtulong sa kapwa sa kung ano lamang ang kaya niyang ibigay ay maaaring maging sukatan ng kanyang pagkatuto. Dagdag pa rito, ang mga gawaing pang-silid-aralan ay nakatuon sa mga tiyak na halimbawa at mga estadistika na magpapatunay sa kalagayan ng bansa sa ibat ibang aspeto nito at kung paano sila maaaring makibahagi sa pagbabago nito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: