Four (4) Pillars of Education

National Youth Commission
Quezon Avenue, Quezon City

LICEO DE PULILAN COLLEGES 12TH FOUNDATION DAY
Enero 27, 2011, ika-9:00 n.u.
Longos, Pulilan, Bulacan

TEMA: “Labindalawang Taon ng Kalinangan sa Mapaghamong Panahon”

Talumpati ni: Aaron A. Tolentino
Executive Assistant III, NYC

Sa pinakamamahal nating Pangulo ng Paaralan, Gng. Olive P. Castro, sa tagapangulo ng Liceohan 2011, G. Rogelio T. Santiago, sa mga pinuno ng iba’t ibang mga kagawaran, mga dalub-guro, mag-aaral, mga panauhin, isang mapagpalang umaga sa ating lahat.

Una sa lahat, nais pong ipaabot ni Commissioner Steve Laurence M. Arquiza, sa ngalan ng buong Pambansang Komisyon ng Kabataan, ang aming mainit na bagbati ng isang Maligayang Ikalabindalawang taong pagkakatatag ng mga Kolehiyo ng Liceo de Pulilan.

Ako po ay lubos na nagagalak dahil ang inyong institusyon ay nagkaroon na ng mahigit labindalawang taong pagtuturo, paghubog, at paglinang ng mga kakayahan ng mga mag-aaral sa Liceo de Pulilan. Marahil, ang iba sa kanila ay may-ari na ng malalaking kompanya, at maituturing ng matagumpay sa kanilang piniling larangan. Ito ay hindi lamang dahil sila ay masigasig sa pag-aaral bagkus dahil din ito sa hindi mapantayang dedikasyon ng kanilang mga dalub-guro na mapalawig ang kanilang kaalaman sa iba’t ibang asignatura; sa pamunuan ng paaralan na walang sawang nag-iisip, nagpaplano, at nagsasakatuparan ng mga programa para sa institusyon ng may higit na pagkalinga at kalidad ng serbisyong binibigay; at sa mga magulang at iba pang nagsipagtapos din sa paaralang ito, na laging handang gumabay, at sumuporta sa ating mga adhikain.

Itong labindalawang taong ito ay bunga ng sama-samang pagkilos, pakikilahok, at pagtutulungan ng bawat isa sa atin, mapa-guro, mag-aaral, o magulang man, ay may mahalagang tungkulin na dapat gampanan sa ikauunlad ng ating komunidad.

Ngunit sa paglipas ng bawat araw, bumibigat ng bumibigat ang mga hamong kinakaharap natin. Katulad na lamang sa kaligiran ng sistema ng ating edukasyon, sa isang daang (100) bata, siyam na pu (90) ang nakakapasok sa Grade 1, apat na pu’t tatlo (43) ang magtatapos ng haiskul, labing apat (14) lamang ang makakatapos ng Kolehiyo. Sa labing apat na ito, apat (4) ang makakakuha ng trabaho, sampu (10) ang kukuha ng board exam ngunit apat (4) lamang ang papasa.

Ito ay maliwananag na pagpapakita sa atin na may malaking hamon tayong kinakaharap. Hamon upang lalo pa nating paigtingin ang paglinang at paghubog sa ating mga pag-asa ng bayan. Gawin nating gabay ang apat na haligi ng pagkatuto sa ating landasing ito.

Una, matuto kung paano matuto. Hindi na sapat na ipakabisado at tapusin ang laman ng libro bagkus, ipaunawa sa mga bata ang kahalagahan at kaugnayan ng kanilang pinag-aralan sa kanilang pang-araw araw na buhay. Imbes na ipakabisado ang mga pangalan ng mga bayani ng Pilipinas, bigyang diin na sila ay namatay upang tayo ay magtamo ng kalayaan. Na dapat tayong maging nasyonalista, mapagmahal sa bayan, bumibili ng ating sariling produkto.

Ikalawa, matuto kung paano gumawa at magkaroon ng kalinangan sa ibat ibang larangan. Ngayon ang panahon ng pagpapalawig ng kalinangan ng mga kakayahan. Hindi lamang ang mga magagaling sa asignaturang akademiko ang kailangan, gaya ng magaling sa Inggles, Agham, at Matematika, magaling din dapat sa manwal na kakayahan gaya ng pagguhit, pagwewelding, at iba pa na mas mabilis ang pagkakaroon ng trabaho dito sa bansa at sa ibang panig ng mundo.

Ikatlo, matuto kung paano makisalamuha, makibahagi, at makitungo sa kapwa. Ang paaralan ay nilikha upang maging lugar na ang mga mag-aaral ay makipagtalastasan sa iba, magbigay ng kuru-kuro at mapaunlad ang kanilang karakter at mabubuting asal. Ito rin ay maaaring maging daluyan ng pagpapakita ng kultura at kung ano ang katangi-tangi at ipagmamalaki sa kanilang lipunan, na tayo ay nagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba.

At kapag naturuan na natin kung paano sila matuto kung paano matuto, matuto kung paano linangin ang kanilang kakayahan, at matutong makibahagi sa iba, matututo na rin sila ng ikaapat, ang matutong maging siya, isang Filipino, na nahubog ang buong aspeto ng kanyang pagkatao ng may higit na mataas na respeto at pagtingin sa sarili bilang isang Pilipinong magaling, mahusay, mapanagutan, at may dignidad.

Ito, ang aking hatid na mensahe para sa inyo, ang ibahagi sa mga kabataan sa ngayon ang dapat nilang gawin at malaman para maging mainam ang kalagayan ng mga susunod pang salin-lahi.

Nais ko itong wakasan sa mensaheng: “Kung nais nating mabago ang ating mundo, kailangang magsimula muna ito sa ating mga sarili, at makikita ninyo na sa mga susunod na panahon ay unti-unti na ring magbabago ang ating lipunan, ang ating bansa, at ang buong mundo.”

“Sa ano mang hamon sa hinaharap, palagi nating isaisip, isapuso at isagawa na ‘Kaya ng Pinoy’, ‘Kaya natin to’, ‘Kaya ng mga taga Liceo. Mabuhay ang mga Kolehiyo ng Liceo de Pulilan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: